Kalendář akcí

11.5. Jarní turnaj čtyřhry
12.5. Dětské hraní
9.6. Jarní turnaj dvouhry muži, ženy
15.6. Memoriál Františka Černíka čtyřhry
16.6. Jarní turnaj mix
8.-12.7. Dětský tenisový kemp 1 běh
9.-11.8. Dětský tenisový kemp 2 běh
24.8. COOLStein - dvouhry
31.8. Mistrovství TJ Rekreant čtyřhra muži, ženy
1.9. Mistrovství TJ Rekreant mix
7.9. Mistrovství TJ Rekreant dvouhry muži Sport
14.9. Mistrovství TJ Rekreant dvouhra muži Rekreant, ženy
16.9. Dětské hraní
16.9. Večírek

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Aktuality

Foto a video z našich kurtů

Fotografie a videa Vámi pořízená na tenisových kurtech se mohou stát i letos zajímavou součástí závěrečného Večírku. Stačí se domluvit s koordinátorem Petrem Horákem... :-)

- - - - - - - - - - - - - - -

Přijímáme nové členy

Tenisový oddíl doplňuje členskou základnu a i nadále nabízí výhodnou možnost pro nové zájemce. Pro více informací kontaktujte členy výboru TJR.

Partneři

partner_kebule

partner_fabok

partner_fenix

Z provozního řádu areálu a sportoviště

V tenisovém areálu jsou vítáni všichni návštěvníci,
kteří dodržují pravidla slušného chování a respektují provozní a hrací řád.

Všichni návštěvníci a hosté se řídí pokyny správce.
Dodržují stanovenou provozní denní dobu.

Pro vstup do areálu a na sportoviště návštěvník používá
pouze místa k tomu určená, stejně tak pro pohyb v areálu samotném.
Při pobytu a pohybu v areálu dbá na to,
aby nerušil či neomezoval probíhající sportovní činnost a utkání.
To se týká i osob, za které má zodpovědnost.

Návštěvník využívá zařízení areálu a sportuje na vlastní nebezpečí.
Dbá na bezpečnost svou vlastní i ostatních přítomných osob a šetří zařízení areálu.
Za osoby mladší 18 let a za jejich chování v areálu zodpovídá jejich zákonný zástupce.

Volný pohyb psů a jiných zvířat a jejich vstup na sportoviště je v celém areálu zakázán.

Provozovatel ani majitel areálu neodpovídá za majetek volně odložený v šatnách,
na tenisových kurtech ani v jiných prostorách areálu.

Ve všech prostorách jsou návštěvníci povinni udržovat pořádek a čistotu.
Před vstupem do vnitřních prostor provedou
řádné očištění obuvi popř. ošacení od antuky nebo jiných nečistot.

Návštěvník používá sportoviště pouze pro daný sport.

Návštěvník vstupuje na sportoviště
– s vědomím správce
– po uhrazení poplatku
– se začátkem uhrazeného hracího období
– v obuvi určené pro dané sportoviště a povrch
– ve vhodném sportovním oblečení

Návštěvník je povinen ihned nahlásit správci veškeré závady na sportovišti
či překážky bránící řádnému užívání sportoviště.
Tato povinnost se vztahuje i na závady vzniklé
v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem.
Vzniklou situaci řeší neprodleně se správcem areálu.

Pokud je dvorec suchý, hráči jsou povinni před započetím hry řádně dvorec nakropit. Předchází se tím poškození hrací plochy.

Návštěvník opustí sportoviště s koncem uhrazeného hracího období a po provedení úklidu sportoviště. Úklid provádí podle viditelně umístěného návodu.

Je zakázáno svévolně poškozovat či zcizovat jakékoliv zařízení sportovišť nebo v areálu.
Při takovém zjištění si majitel areálu nebo správce vyhrazují právo požadovat náhradu.

Provozní řád platí na všech označených sportovištích a ve všech prostorách
areálu TJ Rekreant Nová Živohošť.
Vstupem do areálu návštěvník podmínky přijímá a zavazuje se jimi řídit.

Nedodržování provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu
či zákazu dalšího navštěvování.

TJ Rekreant Vám děkuje za pochopení a přeje příjemnou zábavu a úspěchy ve hře.

home

facebook

instagram

rajce

youtube

e-mail