Kalendář akcí

Sezonu uzavře tradiční Večírek
Na sobotu 29. září je připraven tradiční Večírek, který uzavře i zhodnotí uplynulou sezonu. Ještě během dne se zejména děti mohou těšit na Dětský turnaj a oblíbené Tenisohrání. Kdo z hráčů se nejlépe činil na turnajích se můžete podívat již nyní v sekci Žebříčky.


- - - - - - - - - - - - - - -

Hráče čekají už jen čtyřhry a mixy
O víkendu 8.-9. září se tenisté mohou těšit na poslední příležitost vylepšit si letošní výsledky a postavení v žebříčku - mistrovství TJ Rekreant ve čtyřhrách a mixech.


- - - - - - - - - - - - - - -

Děti mohou využít i druhého Tenisového kempu.
Od 13. do 17. srpna je na programu druhý dětský Tenisový kemp. Informace opět získáte u Matyáše Urbana nebo Ládi Tlapáka v klubovně..


- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Aktuality

Foto a video z našich kurtů

Fotografie a videa Vámi pořízená na tenisových kurtech se mohou stát zajímavou součástí závěrečného Večírku. Stačí se domluvit s koordinátorem Petrem Horákem... :-)

- - - - - - - - - - - - - - -

Přijímáme nové členy

Tenisový oddíl doplňuje členskou základnu a i nadále nabízí výhodnou možnost pro nové zájemce. Zrušili jsme vstupní poplatky, tudíž i pro nové členy platí běžná pravidla jako pro ostatní - pouze roční členský příspěvek a splnění povinnosti brigády.

Partneři

partner_kebule

partner_fabok

partner_fenix

Z provozního řádu areálu a sportoviště

V tenisovém areálu jsou vítáni, všichni návštěvníci, kteří dodržují pravidla slušného chování a respektují provozní a hrací řád.

Provozní doba areálu se řídí pokyny správce.

Návštěvník využívá zařízení areálu a sportuje na vlastní nebezpečí.

Dbá na bezpečnost svou vlastní i ostatních přítomných osob a šetří zařízení areálu.

Provozovatel neodpovídá za majetek volně odložený v šatnách, prostorách areálu a tenisových kurtech.

Ve všech prostorách návštěvníci udržují pořádek a čistotu.

Před vstupem do vnitřních prostor provedou řádné očištění obuvi od antuky nebo jiných nečistot.

Návštěvník vstupuje na sportoviště:

– s vědomím správce

– po uhrazení poplatku

– se začátkem uhrazeného hracího období

– v obuvi určené pro dané sportoviště a povrch

– ve vhodném sportovním oblečení

Návštěvník je povinen ihned nahlásit správci veškeré závady na sportovišti či překážky bránící řádnému užívání sportoviště. Tato povinnost se vztahuje i na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Vzniklou situaci řeší neprodleně se správcem areálu.

Pokud je dvorec suchý, hráči jsou povinni před započetím hry řádně dvorec nakropit.

Návštěvník používá sportoviště pouze pro daný sport.

Návštěvník opustí sportoviště koncem uhrazeného hracího období a po provedení úklidu sportoviště. Úklid provádí podle viditelně umístěného návodu.

Nedodržování provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu.

TJ Rekreant Vám děkuje za pochopení a přeje příjemnou zábavu a úspěchy ve hře.

home

facebook

rajce

youtube

e-mail